DAVASI '' DİNİ '' OLAN ERLER

DAVASI '' DİNİ '' OLAN ERLER

Bizler  öyle bir dinin neferleriyiz ki ; Eğer bu din  dağlara , taşlara  verilse idi . Dağlar  taşlar  paramparça olacaktı. İşte bizler dağları taşları paramparça edecek olan bu  İslam davasının fertleriyiz.
 O halde nasıl olur da  oturur , nasıl olur da  sıradan bir hayat yaşayabiliriz ?
Bu heyecan  eteklerimizi  tutuşturmalı , içimizi kaynatmalı . İnsan olmak dava sahibi olmayı gerektirir . Çünkü insan denen varlık  doğru  ya da  yanlış duygu ve düşüncelere sahip  bir canlıdır.  
Bu da doğal olarak  sahip olduğu  düşüncelere , inanca  sahip çıkmayı beraberinde getirir.
İşte ilk nesil ashap böyle idi . İslam adına, sahip olduğu değerler uğruna her şeyi göze alıyordu . Bu batıl davası olan  mekkeli müşrikler için de böyle idi. Nitekim onlar da gençleri de bu uğurda  mücadele veriyorlardı .  Sırf babalarının dinini devam ettirmek için ne savaşlar yaptılar ...

Biz sonradan  icat edilmiş bir davanın müntesipleri değiliz. Hz. Adem' den son insana  kadar  sürecek bir mücadelenin  evlatlarıyız . Onun için  de basit  veya küçük  de olsa  bir davaya  sahip olmak  hiç olmamaktan  iyidir . Eğer sahip olduğumuz  dini  dava edinememişsek batıl davaları  benimsemekten  kurtulamayız . Bunun adının ne olduğu da çok önemli değil.
Komünizm , kapitalizm , ırkçılık , laiklik  vs .. hepsi aynı kapıya çıkıyor  ne de olsa küfür tek millettir.

     Bir insan neden dinini davası kılmaz ki ?  Bunun elbette birçok sebebi var ..  Nefsinin kölesi olma.
Muhammed aleyhi selamın , Sahabenin , Selefin  mücadelesinden habersiz bir hayat sürmesi .
Kur'an ve sünnet bilgisinden yoksun yetişmesi .. daha bir çok sebep sayılabilir  bunlar en önemli olanları . Bunlar olmadı mı doğal olarak insanlar kendilerini  batıl anlayış ve liderlerde buluyor.
Hal bu olunca da dinsiz önderleri ilahlaştırma eğilimi başlıyor.
   Oysa ki bizler Muhammed' in (sav) ümmetiyiz . Onun davasını dava edinmiş müslümanlarız .      O ki  davası uğruna  görmediği cefa kalmasa da , kendisine teklif edilen makam , kadın , para vs..  ne olursa olsun  reddedip : '' Bir elime  ayı , bir elime güneşi verseniz yine de davamdan dönmem .'' demiştir.
  İnsanları  inandığı hakikatlere çağırmaktan  bir an olsun vazgeçmemişken  bizlerdeki  bu gevşeklik  nedir ?
  Dava çizgisinden ne kadar da uzaklaştık  . Herkesin kaygısı dünya olmaya başladı . Umut bağladığımız gençlik iş ve eş potasında erir oldu . Can vermek nerede  , mal vermek bile zihinlerden düştü .
 Bu dava  tek dünyalı bir dava değil . Tek dünyalı insanlara da ihtiyacı yok . Ama bu davanın  fedakar , vefakar , genç adamlara ihtiyacı olduğu  açıktır.  Çünkü dünyada hiç bir dava yok ki  Salih gençlerin omuzlarında yükselmesin .

 Bu dava : Mus'ab gibi dünyayı ve dünyalıkları elini tersiyle itecek delikanlı adamların davası.
İlim şehrinin  kapısı olacak  genç Alilerin davası . Yirmisine varmadan  koskoca sahabelerin  önüne geçip  komutanlık yapabilecek  Usame'lerin  davası . Evini medreseye, mescide , karargaha dönüştüren Erkamların davasıdır.  

  Önümüzde bu kadar örnek şahsiyet dururken , davası uğruna mücadele vermiş annesinden babasından ayrılmış  akıl almaz işkenceler çekmiş dava sahibi insan dururken biz nasıl olur da  hiç bir şey yokmuş gibi davranırız .

Ey Davası dini olan erler :  zaman elini taşın altına koyma zamanı , zaman  hak olan davana sahip çıkma zamanı. Cemaatini,  hocasını  değil Allah'ı , Muhammed aleyhi selamı (sav)  anlatma zamanı.  
 
Yoksa . İbnü'l  cevzi   rahmetullahi aleyh in dediği gibi  '' Ey insanlar ! Savaş başladı , cihad ilan edildi , gök kapıları açıldı . Eğer siz cihad edecek delikanlılar  değilseniz , açın  yolu da  kadınlar  cihad etsin  !  Alın  ziynet takımlarınızı da gidin . Ey sarıklı , sakallı ! ''  kadınlar diyor .  
  Davası dini olan erlere sesleniyorum : Açın gözünüzü  dünyaya bakın , Alemi islama bakın . insanlar çoluk çocuğuyla , genciyle , yaşlısıyla  meydanlarda  mücadele veriyor . Elhamdullilah ümmet uyanıyor. Kıyam ediyor  şehadete koşuyor . Dünyayı değil , Cenneti arzuluyor  . zilletle yaşamak yerine  izzetli bir şehadeti  tercih ediyor . Bizde bu çağrıya kulak verelim ve hep birlikte alemi islam için davamız için kıyama kalkalım..  Davası '' DİNİ '' olan erlere selam olsun.

VESSELAM ...