Kitap Tavsiyelerimiz İçin Nida Yayıncılık

2006 yılında yayıncılık hayatına başlayan Nida Yayınevi dinî, ilmî, edebî, fikrî, kültürel ve sesli yayıncılık al....

EBU HUZEYFE'NİN MEVLÂSI (AZATLI KÖLESİ) SALİM

Aksine o, ne iyi Kur'ân hafızıdır! Resûlüllah (s.a.v.) ashabına bir gün şu tavsiyeyi yaptı: «— ....

AMR İBNU'L-AS

Mısır'ı Bizanslılardan kurtaran. Onlar, Kureyş içinde üç kişilerdi, davasına karşı koymak ve as­habına en şiddetli ....

EBU MUSA EL-EŞ'ARİ

Ne  olursa olsun,  ihlâs... Emirulmü'minin Ömer Ibnu'i-Hattâb kendisini vali olarak Basra'ya g&oum....

SÜHEYL İBN AMR

Tuleka'cJan [1]  şühedaya... Bedir savaşında bir esir, müslümanların eline düştüğünde, Ömer İ....

ABDULLAH İBNU'Z-ZUBEYR

Ne adam... ...Ve ne şehîd?! Annesi, büyük hicret yolunda Mekke'den Medine'ye hicret etmek üzere alevler iç....

SELEME İBNU’L EKVA

Piyadelerin kahramanı Oğlu lyas onun faziletlerini bir tek cümlede özetler: «— Babam asla yalan söylememiştir!...&r....

ABDULLAH İBN AMR İBN EL-AS

İhlâslı, âbid ve çok tövbe eden... Şimdi kendisinden söz ettiğimiz abid, zâhid ve çok tövbe ede....

ABDURRAHMAN İBN EBİ BEKİR

Sonuna kadar kahraman İşte bütün derinlik ve boyutlarıyla Arabların karakterini açıkla­yan bir tablo... î Onur....

SA'D İBN UBADE

Ensar'ın  sancağının taşıyıcısı Sa'd İbn Muaz zikredilsin de onunla birlikte Sa'd İbn Ubâde zik-redılmesın, bu  ol....